Introduktion til projektet

Projektet er finansieret af Styrelsen for Forskning og Innovation samt Brand Base og gennemført af Per Vagn Freytag, Peter Nørgaard Petersen & Ann H. Clarke ved Syddansk Universitet, IER, Kolding.

Modulerne er udviklet på baggrund af forskningsbaseret viden samt resultater fra et tidligere projekt indenfor samme industri. Modulerne er testet i forløb med tre grafiske virksomheder i februar-marts 2017. Projektet har haft som formål at videnssprede fra projektet med identifikation af forretningsmodeller i den grafiske industri. Det har været et yderligere mål at stille materialet og resultaterne til rådighed for grafiske virksomheder og uddannelsesinstitutioner, der uddanner den fremtidige arbejdskraft til branchen. Konkret kan virksomhederne benytte materialet til at udvikle deres forretningsmodel. Forhåbningen er dermed at de bliver bedre rustet til at håndtere og navigere i de udfordringer og muligheder, der eksisterer i branchen i disse år.

 

Forretningsudvikling, SDU, forretningsmodel

Moduloversigt:

Modul 1: ”Hvad vil I”
Værktøjer: ’Udvidet Business Model Canvas’ og ’C-MOST’. Fokus på nuværende vs. ønsket forretningsmodel og strategisk positionering i netværket. Refleksionsøvelse - den gode kunde.

Modul 2: Indhold: "Hvilken værdiskabelse ønsker vi og hvilke kunder vil vi prioritere?
Værktøjer: ’Værditrekanten/Kunderejsen’ & ’Intuitiv segmentering’. Fokus på værdiskabelse og segmentering. Refleksionsøvelse’ - hvordan vil I udvikle jer?

Modul 3: ”Hvordan og hvornår gør I det”
Timing & ambidexterity (udviklingsorienteret drift). Fokus på værdiskabelsesprocessen for de nye segmenter. Fokus på mestring af udviklingsorienteret drift, gennemførelse af forandringstiltag samt implementeringsudfordringen. Oplæg, introduktioner, individuelt virksomhedsgruppearbejde og evaluering.

 

Projektansvarlige (forfattere og facilitatorer):
Per Vagn Freytag, Peter Nørgaard Petersen & Ann H. Clarke